Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Vart går pengarna?

Sedan grundandet av stiftelsen har över 30 miljoner kr delats ut till olika ändamål. 

Vill du donera?

Hjälp till att föra den vetenskapliga forskningen framåt. Stiftelsen tar tacksamt emot donationer från privatpersoner, företag och andra organisationer.